MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
La 17 noiembrie 2017, directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt invitaţi la un dialog public tematic: "Optăm pentru sănătatea tinerii generaţii". care se va desfăşura în incinta primăriei or. Orhei, sala de şedinţe al Consiliului raional, et. IV, începutul - ora 10.00. Prezenţa tuturor directorilor este obligatorie.