MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
La data de 30.01.2020, colaboratorii DGE au organizat şi desfăşurat, în incinta IP LT Ion Luca Caragiale atelierul teoretico-practic cu directorii - adjuncți pentru educație în scopul prevenirii cazurilor de bullying, unde au fost prezentate bune practici de lucru cu copiii din IP LT Ion Luca Caragiale şi IP Gimnaziul Dimitrie Cantemir.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general! În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
La data de 22.01.2020 în IP Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Orhei, a fost organizat și desfășurat Atelierul de lucru cu subiectul: Implementarea actelor normative în format electronic-o cerință - o cerință prioritară pentru un management eficient al instituției.
Scopul activității a fost diseminarea experienței și bunelor practici cu privire la eficiența trecerii la formatul electronic al circuitului intern/extern al documentației școlare.
Instituția gazdă s-a împărtășit cu sugestii prin demonstrarea structurii Instrumentelor de creare a Bazei de date digitale și diseminarea experienței personale.

Atelier de lucru: Implementarea actelor normative în format electronic-o cerință prioritară pentru un management eficient al instituției

Pe data de 23 ianuarie 2020, în Instituția Publică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Orhei, s-a desfășurat Conferința raională a elevilor cu genericul: Vorbiţi corect, vorbiţi româneşte! Elevii din liceele raionului Orhei au avut ocazia de a reflecta asupra unui spectru larg de probleme ce ţin de implicarea activă elevilor în menținerea unui mediu cult de limba română la nivelul şcolii, promovarea bunelor practici privind dezvoltarea competenţelor de comunicare cultă în limba română, desăvârşirea nivelului de vorbire al elevilor, al cadrelor didactice, al părinților în comunicarea didactică şi în cea cotidiană prin conştientizarea importanţei unei vorbiri culte.
Programul Conferinței a cuprins o sesiune plenară și prezentare de postere cu următoarele tematici:
Vorbitorul cult de limbă română: între ideal și realitate;
Identitatea culturală a vorbitorului de limbă română în Republica Moldova;
Vorbitorul inspirat de limba română;
Limba română în era digitală.
Conferința raională a elevilor cu genericul: Vorbiţi corect, vorbiţi româneşte!
Conferința raională a elevilor cu genericul: Vorbiţi corect, vorbiţi româneşte!

La data de 21.01.2019 în IP Gimnaziul Ion Creangă s. Teleșeu, s-a desfășurat Atelierul de informare, prezentare a practicilor pozitive cu subiectul Funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin structurile administrative și manageriale.
În cadrul Atelierului a fost analizat și dezbătut Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general (Ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.2019). Discuțiile au scos în evidență aspectele dificile de aplicare a Nomenclatorului și au identificat soluții de îmbunătățire a actului normativ discutat.
Instituția gazdă a diseminat bunele practici în implementarea politicilor educaționale.

Atelier de informare, prezentare a practicilor pozitive  Funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin structurile administrative și manageriale
Atelier de informare, prezentare a practicilor pozitive  Funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin structurile administrative și manageriale
Membrii comunităţii didactice din IP Gimnaziul Selişte, în cadrul unei şedinţe cu reprezentatul DGE Orhei, au demonstrat un interes vădit pentru identificarea propunerilor de îmbunătăţire a documentelor de politici educaţionale ce vizează nomenclatorul tipurilor de documentaţie şcolară, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea rezultatelor şcolare.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
În perioada 11.01 - 15.01.2020 colaboratorii DGE au efectuat vizite de lucru în instituţiile publice: LT"Alexandru Donici" Peresecina, Gimnaziul Cucuruzeni, Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" Ciocîlteni, Gimnaziul Jora de Sus, Gimnaziul Bulăieşti, Gimnaziul Piatra şi Gimnaziul Ghetlova cu referire la aplicarea şi implementarea Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul general, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.19
În cadrul şedinţelor s-a discutat aplicabilitatea documentelor de debirocratizare. Discuţiile au scos în evidenţă dificultăţile, dar şi bunele practici la nivel instituţional.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.