MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
La data de 21.01.2019 în IP Gimnaziul Ion Creangă s. Teleșeu, s-a desfășurat Atelierul de informare, prezentare a practicilor pozitive cu subiectul Funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin structurile administrative și manageriale.
În cadrul Atelierului a fost analizat și dezbătut Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general (Ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.2019). Discuțiile au scos în evidență aspectele dificile de aplicare a Nomenclatorului și au identificat soluții de îmbunătățire a actului normativ discutat.
Instituția gazdă a diseminat bunele practici în implementarea politicilor educaționale.

Atelier de informare, prezentare a practicilor pozitive  Funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin structurile administrative și manageriale
Atelier de informare, prezentare a practicilor pozitive  Funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin structurile administrative și manageriale
Membrii comunităţii didactice din IP Gimnaziul Selişte, în cadrul unei şedinţe cu reprezentatul DGE Orhei, au demonstrat un interes vădit pentru identificarea propunerilor de îmbunătăţire a documentelor de politici educaţionale ce vizează nomenclatorul tipurilor de documentaţie şcolară, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea rezultatelor şcolare.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
În perioada 11.01 - 15.01.2020 colaboratorii DGE au efectuat vizite de lucru în instituţiile publice: LT"Alexandru Donici" Peresecina, Gimnaziul Cucuruzeni, Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" Ciocîlteni, Gimnaziul Jora de Sus, Gimnaziul Bulăieşti, Gimnaziul Piatra şi Gimnaziul Ghetlova cu referire la aplicarea şi implementarea Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul general, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.19
În cadrul şedinţelor s-a discutat aplicabilitatea documentelor de debirocratizare. Discuţiile au scos în evidenţă dificultăţile, dar şi bunele practici la nivel instituţional.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Stimaţi manageri!
Conform Planului de activitate a DGE, pentru luna decembrie, joi, 26.12.2019, ora 9:00, în incinta IP LT "Ion Luca Caragiale" Orhei, cabinetul metodic, se va desfăşura şedinţa cu managerii instituţiilor de învăţământ general. Prezenţa managerilor este obligatorie.