MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
desen4
DGE al Consiliului raional
imagine2
desen3
Pe data de 29.10.2015, ora 9.00 în incinta L/T ”Onisifor Ghibu” Orhei se va desfășura atelierul instructiv-practic referitor la:” Utilizarea tablei interactive (SMART board) în procesul didactic”. Sînt invitați profesorii de informatică sau cadre didactice de alte discipline, din instituțiile care au table interactive. Confirmați în scris participarea la atelier prin numele, prenumele cadrului didactic, disciplina predată la adresa email crojcov@gmail.com
Stagiile de formare profesională continuă se vor desfăşura în incinta L/T. „I. L. Caragiale” începînd cu data de 26.10.2015, ora 9.00. Învăţătorii care s-au înregistrat în lista preventivă, rugăm să-şi confirme prezenţa pînă la 23.10.2015 pe adresa agafianr@gmail.com.
Seminarul cu directorii și administratorii sistemului SIME, din cadrul instituției, referitor la Sistemului de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor (SIME) se va desfășura, joi, 15.10.2015, ora 9.00, în incinta L/T ”Ion Luca Caragilae” Orhei, sala de festivități, et.I.
Ordinul nr.972 din 08.10.2015 cu privire la examenele de absolvire, anul scolar 2015-2016 si Ordinul nr.973 din 08.10.2015 cu privire la Programul de desfasurare a sesiunii de examene 2016 sînt transmise prin poșta e-mail a instituțiilor. Totodată, va comunicam ca informatia respectiva va fi postata pe pagina Agentiei in Noutati si la Documnete normative.
În atenția cadrelor didactice!
STIMAŢI COLEGI!

În miezul toamnei, cu un val de brumă argintie, cu mireasma amăruie a crizantemelor imaculate şi cu deosebite sentimente de afecţiune si respect, DÎTS Orhei în comun cu Consiliul Raional al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei Vă transmit cele mai alese urări de sănătate şi prosperitate cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt.
Vă dorim noi realizări în munca grea, dar nobilă, de instruire şi educaţie a tinerei generaţii, realizarea tuturor năzuinţelor şi doleanţelor Dumneavoastră.

Cu mult respect,
St. Prisacari, director adjunt, DÎTS Orhei
S. Boţan, preşedinte, CR Orhei al FSEŞ.