MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
La data de 13.02. 2020, în incinta IP Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, a fost organizată şedinţa metodică cu psihologii școlari , unde s-a discutat despre identificarea elevilor din grupul de risc și perfectarea raportului de activitate la sfârșitul anului de studii 2019-2020.
Scopul activității a fost diseminarea experienței și bunelor practice, în scopul organizării și intervenției în cazurile de criză.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
La data de 06.02.2020 în incinta Centrului Copii cu interes și aptitudini pentru știință Orhei, a fost organizat și desfășurat Seminarul teoretico-practic cu subiectul: Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ extrașcolar în cazurile de ANET al copilului.
Scopul activității a fost diseminarea informației cu privire la intervenția personalului din cadrul instituțiilor extrașcolare în prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general! În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!


La data de 30.01.2020, colaboratorii DGE au organizat şi desfăşurat, în incinta IP LT Ion Luca Caragiale atelierul teoretico-practic cu directorii - adjuncți pentru educație în scopul prevenirii cazurilor de bullying, unde au fost prezentate bune practici de lucru cu copiii din IP LT Ion Luca Caragiale şi IP Gimnaziul Dimitrie Cantemir.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general! În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
La data de 22.01.2020 în IP Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Orhei, a fost organizat și desfășurat Atelierul de lucru cu subiectul: Implementarea actelor normative în format electronic-o cerință - o cerință prioritară pentru un management eficient al instituției.
Scopul activității a fost diseminarea experienței și bunelor practici cu privire la eficiența trecerii la formatul electronic al circuitului intern/extern al documentației școlare.
Instituția gazdă s-a împărtășit cu sugestii prin demonstrarea structurii Instrumentelor de creare a Bazei de date digitale și diseminarea experienței personale.

Atelier de lucru: Implementarea actelor normative în format electronic-o cerință prioritară pentru un management eficient al instituției

Pe data de 23 ianuarie 2020, în Instituția Publică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Orhei, s-a desfășurat Conferința raională a elevilor cu genericul: Vorbiţi corect, vorbiţi româneşte! Elevii din liceele raionului Orhei au avut ocazia de a reflecta asupra unui spectru larg de probleme ce ţin de implicarea activă elevilor în menținerea unui mediu cult de limba română la nivelul şcolii, promovarea bunelor practici privind dezvoltarea competenţelor de comunicare cultă în limba română, desăvârşirea nivelului de vorbire al elevilor, al cadrelor didactice, al părinților în comunicarea didactică şi în cea cotidiană prin conştientizarea importanţei unei vorbiri culte.
Programul Conferinței a cuprins o sesiune plenară și prezentare de postere cu următoarele tematici:
Vorbitorul cult de limbă română: între ideal și realitate;
Identitatea culturală a vorbitorului de limbă română în Republica Moldova;
Vorbitorul inspirat de limba română;
Limba română în era digitală.
Conferința raională a elevilor cu genericul: Vorbiţi corect, vorbiţi româneşte!
Conferința raională a elevilor cu genericul: Vorbiţi corect, vorbiţi româneşte!