MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
Recent în IP Liceul Teoretic Alecu Russo s-a desfăşurat un master-class pentru învăţătorii claselor primare cu subiectul Modalităţi de creare a unui mediu autentic de învăţare care facilitează succesul fiecărui elev. Programul de activitate a inclus diseminarea bunelor practici prin: demonstrarea celor mai captivante şi eficiente strategii educaţionale în cadrul orelor publice, prezentate de către învăţătoarele LT Alecu Russo, dna Pîntea Elena şi dna Bîlba Corina; motivarea învăţătorilor de a asimila noi tehnici de creare şi utilizare a sarcinilor/jocurilor intelectuale computerizate în clasele primare propuse de către dna Sănduţa Svetlana dna Gliga Doina, LT I. L. Caragiale; oferirea de către Rodica Agafian, specialist principal-metodist, a sugestiilor de eficientizare a mediului şcolar- spaţiu de întâlnire între elevi-învăţători şi lumea reală.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
Pe data de 25 februarie 2020, s-a desfășurat GALA LAUREAȚILOR CONCURSULUI RAIONAL PEDAGOGUL ANULUI, ediția I, organizată de Direcția Generală Educație Orhei cu suportul Consiliului Raional Orhei și Consiliului Raional al Federației Sindicale a Educației și Științei.
Concursul raional ,,Pedagogul anului se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 370 din 12.04.2006 și este organizat cu scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog; stimulării activității creative a acestuia; promovării experienței avansate şi inovatoare, precum și motivării cadrului didactic pentru autoformare şi formare continuă.
GALA LAUREAȚILOR CONCURSULUI RAIONAL PEDAGOGUL ANULUI, ediția I.
GALA LAUREAȚILOR CONCURSULUI RAIONAL PEDAGOGUL ANULUI, ediția I.
GALA LAUREAȚILOR CONCURSULUI RAIONAL PEDAGOGUL ANULUI, ediția I.

Stimați manageri,
Joi, 27 februarie 2020, ora 10.00, în incinta Primăriei Orhei, etajul IV, se va organiza și desfășura ședința de informare cu privire la respectarea principiului integrității (regimului juridic al declarării averii și intereselor personale).
Prezența este obligatorie!
La data de 13.02. 2020, în incinta IP Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, a fost organizată şedinţa metodică cu psihologii școlari , unde s-a discutat despre identificarea elevilor din grupul de risc și perfectarea raportului de activitate la sfârșitul anului de studii 2019-2020.
Scopul activității a fost diseminarea experienței și bunelor practice, în scopul organizării și intervenției în cazurile de criză.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
La data de 06.02.2020 în incinta Centrului Copii cu interes și aptitudini pentru știință Orhei, a fost organizat și desfășurat Seminarul teoretico-practic cu subiectul: Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ extrașcolar în cazurile de ANET al copilului.
Scopul activității a fost diseminarea informației cu privire la intervenția personalului din cadrul instituțiilor extrașcolare în prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general! În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!