MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
Direcţia Generală Educaţie Orhei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director în următoarele instituţii de învăţământ, după cum urmează:
1.IP Gimnaziul Mălăieşti
2.IP Gimnaziul Jora de Sus
3. Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Orhei- şef serviciu.
În conformitate cu extrasul din planul de activitate a DGE, pentru luna februarie, şedința cu managerii instituțiilor de învățământ: Priorități ale Ministerului Educației și Direcției Generale Educație în învățământul general, se va desfăşura marţi, 07.02.2017, ora 9.30, în incinta I.P. Liceul Teoretic "Mihail Lomonosov" Orhei, et. I, sala de festivităţi.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 210 din 26. 11. 2015 Cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova şi a Programului activităţilor extraşcolare în învăţământul secundar general pentru anul 2016, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 1097 din 18. 11. 2015 anual la 27 ianuarie, se desfăşoară Ziua comemorării victimelor Holocaustului.
În scopul formării şi promovării democraţiei şi toleranţei la elevi, Ministerul Educaţiei solicită conducătorilor instituţiilor de învăţământ general să desfăşoare, în perioada 26 – 30 ianuarie 2017, săptămâna dedicată comemorării victimelor Holocaustului, care va include diverse activităţi de sensibilizare a comunităţii educaţionale (clasele VIII-XII) cu referire la Holocaust.
Solicităm instituţiilor de învăţământ informarea despre cele mai relevante activităţi realizate, până la 17 februarie 2017 la adresa electronică silivialozinschi@yahoo.com.