MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
În conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 210 din 26. 11. 2015 Cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova şi a Programului activităţilor extraşcolare în învăţământul secundar general pentru anul 2016, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 1097 din 18. 11. 2015 anual la 27 ianuarie, se desfăşoară Ziua comemorării victimelor Holocaustului.
În scopul formării şi promovării democraţiei şi toleranţei la elevi, Ministerul Educaţiei solicită conducătorilor instituţiilor de învăţământ general să desfăşoare, în perioada 26 – 30 ianuarie 2017, săptămâna dedicată comemorării victimelor Holocaustului, care va include diverse activităţi de sensibilizare a comunităţii educaţionale (clasele VIII-XII) cu referire la Holocaust.
Solicităm instituţiilor de învăţământ informarea despre cele mai relevante activităţi realizate, până la 17 februarie 2017 la adresa electronică silivialozinschi@yahoo.com.