MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
În conformitate cu prevederile art. I34 alin. (7) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi Legii bugetului de stat pentru anul
2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016, la 02 martie 2017 Guvernul a aprobat Hotărârea cu privire la completarea punctului ce ţine de condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare.