MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
În scopul organizării eficiente a sesiunii de examene 2017 , Direcţia Generală Educaţie solicită organizarea la data de 03 iunie 2017, între orele 10.00 – 14.00, în centrele de bacalaureat a ”Zilei ușilor deschise”
Secţia Politici Educaţionale şi Management va desfăşura pe data 18 mai 2017, în incinta I.P. L/T „Ion Luca Caragiale” Orhei, ora 9.00, sala de festivităţi, et. I, seminarul instructiv cu directorii instituţiilor de învăţământ general şi administratorii şcolari responsabili de introducerea datelor pentru anul şcolar 2016 – 2017(SIME) şi a datelor personale cu privire la absolvenţii ciclului gimnazial (SIPAS).