MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
desen4
DGE al Consiliului raional
imagine2
desen3
Stimaţi candidaţi, membrii ai comisiei de concurs!
Vineri, 04 noiembrie 2016, ora 13.00 va avea loc şedinţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al şcolii primare - grădiniţă Sirota.
Şedinţa comisiei, va avea loc, în incinta L/ T” On. Ghibu” Orhei, etajul 2 , sala de informatică.
Informaţii suplimentare la tel.0(235)20752 S. Lozinschi.
În legătură cu faptul, că candidatul Bordian Victoria nu întruneşte condiţiile necesare de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al gimnaziului Mălăieşti, este depus doar un singur dosar, se prelungeşte termenul de depunere a dosarului pentru ocuparea funcţiei de director al IP Gimnaziul Mălăieşti pînă la 3 noiembrie 2016 , ora 17.00.
Cadrele didactice care s-au înscris la cursurile de formare continuă, preconizate a fi desfăşurate în incinta LT „A.Russo”, Orhei, de către UP „I.Creangă”, să se prezinte în incinta liceului conform următorului grafic:
31 octombrie 2016 Învățătorii claselor primare
04 noiembrie 2016 profesorii de gimnaziul şi liceu de la toate disciplinele şcolare
avînd cu sine copia buletinului de identitate şi 850 lei.
Telefon de contact: (235) 2 34 73.
Stimaţi candidaţi, membrii ai comisiei de concurs!
Joi, 27 octombrie 2016, ora 14.00 va avea loc şedinţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al şcolii primare - grădiniţă Sirota.
Şedinţa comisiei, va avea loc, în incinta L/ T” On. Ghibu” Orhei, etajul 2 , sala de informatică.
Informaţii suplimentare la tel.0(235)24743 C. Grosu.
În legătură cu faptul ,că nu a fost depus nici un dosar sau un singur dosar pentru ocuparea funcţiei vacante de director în instituţiile de învăţământ, se prelungeşte termenul de depunere a dosarului pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii de învăţămînt:
IP Gimnaziul Tabăra
IP Gimnaziul Trebujeni
IP Gimnaziul Chiperceni
IP Gimnaziul Jora de Sus
IP Gimnaziul Vatici
pînă la 3 noiembrie 2016 , ora 17.00.
În legătură cu emiterea Ordinului ministrului educaţiei (nr. 872 din 17 octombrie 2016) privind punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică „Cu privire la aplicarea normelor ortografice ale scrierii lui „â” şi „sunt” în grafia limbii române”(nr. 167 din 07.07.2016) şi „Cu privire la aprobarea recomandărilor de aplicare a normelor ortografice de scriere a lui „â” şi „sunt” în limba română”(nr. 205 din 25.07.2016), Vă informăm că Editura ŞTIINŢA a publicat şi a difuzat în reţeaua de comerţ ediţia Dicţionar ortografic şcolar (cu elemente de punctuaţie), autori: E. Ungureanu, A. Zgardan-Crudu, vol. 376 pag. – o sursă pentru aplicarea normelor ortografice de scriere a literei „â” şi formei „sunt” (suntem, sunteţi) în limba română, ale altor modificări şi reguli ortografice recente, un dicâionar în care puteţi găsi normele limbii române actuale şi formele acceptate azi în domeniul ortografiei.