MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
» » Страница 9
Consiliul Raional Orhei în colaborare cu DGE Orhei organizează concursul raional de eseuri pe tema: „Noi nu uităm....”, în amintirea eroilor care şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă în timpul evenimentelor din 1992 şi în scopul păstrării şi cultivării unităţii naţionale ca simbol al demnităţii poporului.
Direcţia Generală Educaţie Orhei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director în următoarele instituţii de învăţământ, după cum urmează:
1.IP Gimnaziul Mălăieşti
2.IP Gimnaziul Jora de Sus
3. Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Orhei- şef serviciu.
În conformitate cu extrasul din planul de activitate a DGE, pentru luna februarie, şedința cu managerii instituțiilor de învățământ: Priorități ale Ministerului Educației și Direcției Generale Educație în învățământul general, se va desfăşura marţi, 07.02.2017, ora 9.30, în incinta I.P. Liceul Teoretic "Mihail Lomonosov" Orhei, et. I, sala de festivităţi.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 210 din 26. 11. 2015 Cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova şi a Programului activităţilor extraşcolare în învăţământul secundar general pentru anul 2016, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 1097 din 18. 11. 2015 anual la 27 ianuarie, se desfăşoară Ziua comemorării victimelor Holocaustului.
În scopul formării şi promovării democraţiei şi toleranţei la elevi, Ministerul Educaţiei solicită conducătorilor instituţiilor de învăţământ general să desfăşoare, în perioada 26 – 30 ianuarie 2017, săptămâna dedicată comemorării victimelor Holocaustului, care va include diverse activităţi de sensibilizare a comunităţii educaţionale (clasele VIII-XII) cu referire la Holocaust.
Solicităm instituţiilor de învăţământ informarea despre cele mai relevante activităţi realizate, până la 17 februarie 2017 la adresa electronică silivialozinschi@yahoo.com.
În atenția managerilor instituţiilor de învățământ general!
Stimaţi colegi!

E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !
Cu profund respect colaboratorii DGE Orhei
În atenția managerilor instituţiilor de învățământ general!
Miercuri, 28 decembrie 2016, în incinta L/T "Ion Luca Caragiale" Orhei, s-a desfăşurat seminarul raional cu profesorii de informatică cu tematica: "Diferenţierea şi individualizarea activităţilor de predare - învăţare - evaluare la disciplina Informatica". În cadrul seminarului s-au desfăşurat 3 ateliere instructiv- practice referitor la: Formarea competenţelor specifice la disciplina Informatica prin intermediul:
orelor extraşcolare(Clubul "Tânărul tehnician", profesor, Grama Grigore, I. P. Gimnaziul Zorile);
orelor opţionale (Robotica, profesor, Macrinici Veaceslav, L/T "Ion Luca Caragiale" Orhei);
Să învăţăm programare jucându - ne în Scratch(Claudia Rojcov, specialist principal DGE Orhei).