MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
» » Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.

Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.

142 0
În perioada 11.01 - 15.01.2020 colaboratorii DGE au efectuat vizite de lucru în instituţiile publice: LT"Alexandru Donici" Peresecina, Gimnaziul Cucuruzeni, Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" Ciocîlteni, Gimnaziul Jora de Sus, Gimnaziul Bulăieşti, Gimnaziul Piatra şi Gimnaziul Ghetlova cu referire la aplicarea şi implementarea Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul general, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.19
În cadrul şedinţelor s-a discutat aplicabilitatea documentelor de debirocratizare. Discuţiile au scos în evidenţă dificultăţile, dar şi bunele practici la nivel instituţional.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.
Şedinţă cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II.