MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
La data de 06.03.2020, în incinta IP LT Onisifor Ghibu, mun. Orhei, s-a desfășurat a doua etapă (proba practică) a Concursului raional la informatică INFO - OFFICE, ediția a III - a, 2020, la care au participat 24 de elevi din 11 instituții. Performanțe înalte au obținut elevii din instituțiile: LT Alecu Russo, mun. Orhei, Gimnaziul Igor Jechiu, Mîrzești, LT Al. Donici, Peresecina și Gimnaziul Jora de Jos. Direcția Generală Educație aduce mulțumiri LT Onisifor Ghibu , mun. Orhei pentru găzduirea evenimentului.
Concursul raional la informatică INFO - OFFICE, ediția a III-a, 2020
Concursul raional la informatică INFO - OFFICE, ediția a III-a, 2020

Recent în IP Liceul Teoretic Alecu Russo s-a desfăşurat un master-class pentru învăţătorii claselor primare cu subiectul Modalităţi de creare a unui mediu autentic de învăţare care facilitează succesul fiecărui elev. Programul de activitate a inclus diseminarea bunelor practici prin: demonstrarea celor mai captivante şi eficiente strategii educaţionale în cadrul orelor publice, prezentate de către învăţătoarele LT Alecu Russo, dna Pîntea Elena şi dna Bîlba Corina; motivarea învăţătorilor de a asimila noi tehnici de creare şi utilizare a sarcinilor/jocurilor intelectuale computerizate în clasele primare propuse de către dna Sănduţa Svetlana dna Gliga Doina, LT I. L. Caragiale; oferirea de către Rodica Agafian, specialist principal-metodist, a sugestiilor de eficientizare a mediului şcolar- spaţiu de întâlnire între elevi-învăţători şi lumea reală.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!
Stimați manageri,
Joi, 27 februarie 2020, ora 10.00, în incinta Primăriei Orhei, etajul IV, se va organiza și desfășura ședința de informare cu privire la respectarea principiului integrității (regimului juridic al declarării averii și intereselor personale).
Prezența este obligatorie!
La data de 13.02. 2020, în incinta IP Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, a fost organizată şedinţa metodică cu psihologii școlari , unde s-a discutat despre identificarea elevilor din grupul de risc și perfectarea raportului de activitate la sfârșitul anului de studii 2019-2020.
Scopul activității a fost diseminarea experienței și bunelor practice, în scopul organizării și intervenției în cazurile de criză.
În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general!