MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu,nr.2
Tel. 0 /373/ (235) 2-27-48, 2-26-12
Fax 0 /373/ (235) 2-26-12
E-mail: dgorhei@gmail.com
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE
DGE

Direcţia Generală Educaţie Orhei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante - specialist superior, secţia Politici Educaţionale şi Management.
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei – specialist superior:
Scopul general al funcţiei: Contribuţia la implementarea obiectivelor DGE, prin monitorizarea şi controlul managementului educaţional la nivelul învăţământului gimnazial, liceal, realizarea acţiunilor în vederea prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi absenteismului în instituţiile de învăţământ, monitorizarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa monitorizarea copiilor-victime ale abuzului, neglijării, exploatării şi traficului.